Organisatieadvies & Executive coaching

Excecutive coaching

"The task of leadership is to create an alignement of strengths, making our weaknesses irrelevant."

~

Peter Drucker

Organisatieadvies en Strategiesessies

The dialogue factor adviseert de directie bij verandervoornemens. 

Ze helpt te doorzien wat echt van waarde is voor de organisatie, medewerkers en klanten. We vertalen het voornemen naar een concrete strategie.  

Om te voorzorgen dat het niet bij een strategie blijft, overbrug ik samen met de opdrachtgever de gap naar uitvoering en meetbaar resultaat. 

Ontwikkelen van toekomstvisies

The dialogue factor helpt bedrijven en organisaties met het ontwikkelen van een nieuwe toekomstvisie op kernthema’s.

Met de inzet van The dialogue factor loop je stap voor stap het hele proces door om snel, gestructureerd en met focus te bewegen naar een nieuwe toekomst.

The dialogue factor biedt workshops aan op maat voor o.a. teams en directies. 

 

Onderdelen van The dialogue factor training zijn:

Als eerste wordt de dialoog in gezet voor dat er op basis van waarderend onderzoeken verdere stappen worden gezet. Wat is er nodig om met vertrouwen traject aan te gaan? Spelen er nog conflicten op de werkvloer? Voelt iedereen zich betrokken?

 We bakenen het thema af.

Onderzoek te doen naar wat goed ging in het verleden met betrekking tot het thema.

Groots te verbeelden hoe de toekomst er uit kan zien.

Het ontwerpen van het design.

Bespoedigen van de implementatie van het transformatieontwerp.

The dialogue factor quick scan
The dialogue factor quick scan

Quick-scan verander & organisatieadvies

Het beste verander en organisatieadvies voor jouw bedrijf.

Als directielid of manager vind je het belangrijk om te weten waar jij en je team staat en of bewust veranderen en groeien begeleiding nodig heeft. Een Quick scan van The dialogue factor geeft inzicht of de inzet van een organisatiekundige een slimme strategische zet is. Je krijgt snel meer zicht op de situatie en eventuele knelpunten. Je ontvangt organisatieadvies met stappenplan en een aantal quick-wins waarmee je snel verbeteringen kunt doorvoeren. 

Spreek dit je aan? Neem dan contact op!

Contactformulier

Vraag hier je quick-scan aan