Uitdagende tijden

Daphne van Akker

Daphne van Akker

Organisatieadviseur

Het steeds weer benadrukken van problemen, conflicten en zaken niet goed lopen in een organisatie staat vooruitgang in de weg.

Samen met de organisatie onderzoek ik welke patronen en denkbeelden een rol spelen en hoe die van invloed zijn op de huidige situatie. Ik kijk ook naar wat er niet uitgesproken wordt, maar wat op de achtergrond wel de organisatiedynamiek bepaald. Hierbij gebruik ik de dialoogvorm.

Bedrijven staan voor grote uitdagingen, bijvoorbeeld; hoe komen wij deze coronacrisis door? Vragen die leven zijn: Hoe gaan we om met maatschappelijke vraagstukken zoals inclusiviteit en duurzaamheid. Maar ook hoe ziet onze toekomst eruit, nu we minder op kantoor zijn en elkaar minder vaak ontmoeten. Hoe kunnen we online onze diensten aanbieden?

Blijf jij hangen in de cirkel van negativiteit of blijf jij gissen waar je goed aan doet? Een diepgaand onderzoek loont de moeite.

Na diepgaande afgeronde dialoog is de weg vrij voor een AI-traject. AI (waarderend onderzoeken) is een van de methodes waarmee ik werk. Ik observeer, analyseer, stel vragen, luister, en ik intervenier op een soms uitdagende, maar altijd respectvolle wijze.

AI biedt teams de mogelijkheid om zelf richting te geven aan de gewenste toekomst. Het voordeel daarvan is dat de keuzes die teams maken de oorsprong vinden in hun eigen doorleefde verleden.

Door gerichte vragen wordt er een transformatieproces in gang gezet. Wat dient ons nog, en wat willen we niet meer meenemen de toekomst in, zijn in dit proces relevante vragen.

Een nieuwe wenselijke toekomst wordt door het team verbeeld. Dit is een creatief en innovatief proces wat ruimte nodig heeft en op verschillende manieren vormgegeven kan worden.

De volgende fase is het inzichtelijk krijgen welke acties er nodig zijn om tot de gewenste toekomst te komen.

Het resultaat is dat er op diep niveau getransformeerd is. Er is opnieuw betekenis gegeven aan wat waardevol is voor het team. Het bewustzijn is vergroot. Het team heeft een heldere roadmap, waardoor duidelijk is welke acties er nodig zijn om de nieuwe gewenste toekomst te cre??ren.

Andere artikelen: